Aan welke eisen moet uw factuur voldoen?

1473
Lekkerkerker en Keijzer financieel advies administratie
⏰ Leestijd: 1 minuut

Als ondernemer maakt u regelmatig facturen. Maar weet u eigenlijk dat er ook bepaalde eisen worden gesteld aan een factuur? Elke factuur moet aan wettelijke vereisten voldoen en deze wettelijke vereisten zijn vastgelegd in de Wet op de Omzetbelasting 1968.

Wees bovendien ook tijdig met factureren. U moet uw factuur hebben uitgereikt voor de vijftiende dag na de maand waarin u goederen heeft geleverd aan of diensten heeft verricht voor uw afnemer. Een ondernemer die niet voldoet aan deze verplichting of aan de genoemde factuurvereisten kan een bestuurlijke boete worden opgelegd door de inspecteur van ten hoogste € 4.920.

De volgende belangrijkste zaken die vereist zijn om op een factuur te vermelden:

 1. De datum waarop de factuur werd uitreikt
 2. Een opeenvolgend nummer (dat kan zijn in één of meerdere reeksen, maar de factuur moet wel eenduidig kunnen worden geïdentificeerd)
 3. Het btw-identificatienummer van de ondernemer die de diensten heeft verricht of de goederen heeft geleverd
 4. Het btw-identificatienummer van de afnemer
 5. De volledige naam en het volledige adres van de ondernemer en zijn afnemer
 6. De hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang en de aard van de verrichte diensten
 7. De datum waarop de goederenlevering of de dienst heeft plaatsgevonden of voltooid is
 8. De vergoeding voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs, belasting niet inbegrepen, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen, prijskortingen en -rabatten indien die niet in de eenheidsprijs zijn begrepen
 9. Het toegepast tarief van de belasting
 10. Het te betalen bedrag van de belasting, tenzij er een bijzondere regeling van toepassing is waarvoor deze wet die vermelding uitsluit
 11. Wanneer de afnemer die een prestatie afneemt de factuur uitreikt in plaats van degene die de prestatie verricht, de vermelding ‘factuur uitgereikt door afnemer’

Wilt u hierover meer informatie ontvangen? Neem contact met ons op en wij lichten het graag toe!