Ontwikkelingen rondom duurzame landbouw

735
⏰ Leestijd: 2 minuten

Dat duurzaamheid een belangrijk onderwerp is in elke sector, is alom bekend. Ook in de agrarische sector zijn er interessante ontwikkelingen rondom het zo min mogelijk belasten van het milieu, maar er is ook kritiek.

Subsidies

De provincie Noord-Holland stimuleert bijvoorbeeld duurzame landbouw door subsidies beschikbaar te stellen voor jonge boeren. Zij kunnen daarmee investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrische landbouwvoertuigen en precisielandbouwtechnieken. Om aan alle aanvragen te kunnen voldoen werd de subsidiepot verhoogd naar ruim een miljoen euro.
De provincie ontving maar liefst 58 aanvragen van jonge boeren. Jaap Bond, gedeputeerde Economie en Landbouw, vindt het geweldig dat zoveel jonge boeren hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. “Door het subsidieplafond nu te verhogen kunnen alle aanvragers direct investeren in duurzame maatregelen en hoeven ze niet te wachten op de volgende openstelling.”

Samenwerking

Ook Zuid-Holland stelt subsidies beschikbaar om de landbouw te verduurzamen. Gedeputeerde Statenlid Han Weber daagt landbouwers uit om gebruik te maken van de subsidie. “Alleen door samen te werken kan de landbouw- en voedselketen verduurzamen”, aldus Weber. Doel van de samenwerking is het versterken van de positie van landbouwers, nieuwe marktconcepten en verdienmodellen, gesloten kringloop, behoud van biodiversiteit en het zuiniger omgaan met grondstoffen.

Niet eenvoudig

De weg naar duurzame landbouw is geen makkelijke. De huidige agrarische sector is niet van de ene op de andere dag geworden zoals het nu is en zal ook niet ineens een compleet andere invulling krijgen. Boeren buigen zich op bijeenkomsten en studiegroepen over aspecten als bodemvruchtbaarheid en circulaire landbouw. Daar is ook kritiek te horen: ”Een boer hangt niet aan een elastiekje die je maar heen en weer kunt slingeren. Als boer kun je niet zomaar alles veranderen, want de kosten gaan wel ieder jaar omhoog”, zei een boerin treffend op een discussiebijeenkomst.

Kortom, overheden komen met subsidies, maar voor boeren is het een hele uitdaging om hun bedrijf te verduurzamen. Dat is niet van de ene op de andere dag gebeurd en vraagt veel van de ondernemers.