UPDATE | “Vrouwelijke zelfstandigen kunnen bruto 5.600 euro terug krijgen”

1086
splitsing
⏰ Leestijd: 2 minuten

UPDATE – Eerder schreven wij al over de compensatie die vrouwelijke zelfstandigen terug kunnen krijgen van het UWV.

Nu.nl schrijft deze week dat de teller van het aantal aanvragen voor de compensatie inmiddels (begin augustus) op twaalfduizend staat. Naar schatting komen in totaal twintigduizend vrouwen in aanmerking voor de compensatie.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde vorig jaar dat zelfstandigen die geen uitkering hadden ontvangen in de periode 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 alsnog een vorm van financiële steun moeten krijgen. Lees hieronder ons eerdere artikel over dit onderwerp.

Vrouwelijke zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten die zijn bevallen in de periode tussen 7 mei 2005 tot en met 3 juni 2008 hebben alsnog recht op financiële compensatie voor hun zwangerschaps- en bevallingsverlof.WAZDe compensatie kan tussen 15 mei en 1 oktober 2018 aangevraagd worden bij het UWV. De hoogte van de compensatie bedraagt 90% van het wettelijk minimumloon 2017 per dag inclusief vakantiebijslag en wordt berekend over 80 dagen. Dat komt neer op een bedrag van 5.600 euro.

WAZAfschaffing van de WAZ

Voor 7 mei 2005 konden vrouwelijke zelfstandigen een beroep doen op de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Zelfstandigen (WAZ). Met ingang van 4 juni 2008 is de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) van kracht. In de tussenliggende periode hadden zelfstandigen geen recht op een uitkering tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dat is volgens de Centrale Raad van Beroep in strijd met het VN-Vrouwenverdrag. Daarom heeft de minister van Sociale Zaken alsnog een compensatieregeling opgesteld.

WAZAanvraag en uitbetaling

Vrouwelijke zelfstandigen, die in aanmerking denken te komen voor deze regeling, zullen zelf actie moeten ondernemen. Het UWV zal de doelgroep niet benaderen. Het aanmeldingsformulier is te vinden op de website van het UWV. De uitbetaling zal in het eerste kwartaal van 2019 plaatsvinden.